LABORATOŘE NA ANALÝZU AZBESTU

Azbest: Chraňte svou rodinu před nebezpečným prachem.

danger

Rizika azbestu pro lidské zdraví

Azbest je souhrnné označení pro skupinu přírodních vláknitých minerálů, které byly dříve hojně využívány ve stavebnictví a dalších průmyslových odvětvích pro své vlastnosti, především vysokou odolnost vůči ohni a chemikáliím. Azbest je považován za látku nebezpečnou pro lidské zdraví především kvůli své potenciální karcinogenitě. Při porušení materiálů obsahujících azbest dochází k uvolnění azbestových vláken do ovzduší. Azbestová vlákna jsou velmi jemná, snadno vdechnutelná hluboko do plicních sklípků a lidský organismus je neumí z těla odstranit. Při zabodnutí do tkáně dýchacích orgánů vyvolávají azbesty místní reakci, která může vést ke vzniku závažných a mnohdy až smrtelných onemocnění, jako jsou azbestóza, rakovina plic či mezoteliom (zhoubný nádor pleury). Zákeřnost azbestu spočívá v jeho mikroskopických rozměrech a ve velmi dlouhé době mezi vdechnutím a propuknutím nemoci (mnohdy i více než 20 let).

danger

Místa, kde může být přítomen azbest

Azbest může být obsažen v mnoha stavebních materiálech vyrobených před koncem 20. století.

materiaux

Tepelně izolační materiály

Azbest byl hojně používán ve formě minerální vaty a izolačních desek v materiálech pro izolaci topných a ventilačních kanálů, kotlů, pecí, potrubí a nádrží na teplou vodu.

materiaux

Zvukově izolační materiály

Azbest byl běžně přítomen v množství 10–40 % v řadě materiálů používaných pro zvukovou izolaci, jako byly panely pro obvodové pláště, stropní podhledy a příčky.

materiaux

Třecí materiály

Z azbestu se vyrábělo obložení automobilových spojek a brzdové destičky pro automobily i železniční vozidla.

materiaux

Stavební materiály

Azbest byl obsažen v celé řadě stavebních materiálů, jako byly sádrokartonové desky, venkovní obkladové panely, azbestocementová střešní krytina (Eternit), vinylové podlahové krytiny, stropní panely, vodovodní a kanalizační potrubí, tmely a lepidla.

materiaux

Protipožární materiály

Azbest byl používán v produktech odolných vůči teplu, jako byly protipožární nástřiky a omítky, protipožární textilie, izolace elektrických rozvodů, obklady ocelových nosníků, těsnění dveří pece.

Jak zjistit přítomnost azbestu

Detekční sady

V současnosti jsou k dispozici speciální sady pro detekci azbestu pro ty, kteří si chtějí sami ověřit přítomnost azbestu ve svém domě nebo na pracovišti. Tyto sady obsahují veškeré vybavení potřebné pro bezpečný odběr vzorků z materiálů s potenciálním obsahem azbestu. Použitím sady pro detekci azbestu můžete sami odebrat vzorek podezřelého materiálu, který je poté odeslán do akreditované laboratoře k analýze. Podrobné pokyny zahrnuté v sadě vás provedou celým procesem odběru vzorků, abyste měli jistotu, že odebíráte vzorek bezpečným a vhodným způsobem. Je to dostupný a praktický způsob, jak identifikovat potenciálně nebezpečné materiály ve vašem okolí.

Řešení v případě přítomnosti azbestu

Pokud je potvrzena přítomnost materiálu s azbestem, je důležité nepropadat panice. Přítomnost azbestu nutně neznamená, že existuje bezprostřední nebezpečí vdechnutí azbestu. Azbest je nebezpečný pouze tehdy, když je materiál, který jej obsahuje narušen a vlákna mohou být inhalována. Pokud je materiál obsahující azbest v dobrém stavu a není pravděpodobné, že by byl narušen, může být ponechán na místě a průběžně kontrolován. Pokud je však materiál obsahující azbest poškozen nebo má dojít k jeho narušení během rekonstrukce, je nutné přijmout opatření k bezpečnému zakonzervování nebo lépe odstranění azbestu. Zakonzervování azbestu může zahrnovat jeho utěsnění nebo zapouzdření materiálu tak, aby se zabránilo uvolňování azbestových vláken. Pokud má být azbest odstraněn, musí to být provedeno odborníky, kteří mají odpovídající vybavení a jsou proškoleni pro bezpečnou manipulaci s azbestem. Je nebezpečné odstraňovat azbest neodborně svépomocí. Neodborným zásahem do materiálů s obsahem azbestu můžete na dlouhou dobu kontaminovat svůj dům nebo pracoviště azbestovým prachem.

solution